Home    |     Uitstroom     |     Exit Analytics     |       Contact
 
 

Het vinden en plaatsen van een nieuwe werknemer kost de werkgever tussen de 50% - 150% van het huidige jaarsalaris.
(Bron: Hay Group)ONTVANG 15 TIPS OM UW BELEID TE VERBETEREN » VRAAG NU AAN

» Lees de wetenschappelijke achtergrond
» Tips om direct toe te passen
» Versterk HR met feiten
 
 
 
 
 

Wat levert exit analytics u op?

» Meetbare uitstroom informatie
U ontvangt een compleet beeld van de uitstroom binnen uw organisatie. De vertrekredenen en achterliggende motivatoren van uw medewerkers worden inzichtelijk gemaakt. Daarnaast worden vragen over persoonlijke ontwikkeling, arbeidsomstandigheden en management behandeld. Hierdoor krijgt u inzicht in hoe uw medewerkers werkelijk over uw organisatie denken. Ook maken wij de verloopkosten voor u inzichtelijk, per medewerker en per vertrekreden. In één oogopslag ziet u welke kosten gemoeid zijn met welke vertrekreden. U hebt cijfers die tellen en feiten waarop u zich kunt baseren. Het resultaat: overzichtelijke en bruikbare informatie om gericht te kunnen sturen op talent behoud en organisatieontwikkeling, 24/7 voor u beschikbaar.

» Wat biedt exit analytics?
Hieronder ziet u een overzicht van de informatie die exit analytics kan bieden en de vlakken waarop het kan bijdragen aan organisatieverbetering:

Strategische HR informatie
Management informatie
Organisatie verbetering
Proces
verbetering
Vertrekredenen en motieven
Verloopcijfers
Lager verloop en minder kennisverlies
Wervingsproces
Push- en pullfactoren
Leiderschap
Kostenbesparend
Selectieproces
Marktkennis en arbeidsmarkt imago
Functioneren van afdelingen en teams
Signalering knelpunten
Inwerktraject
Handvaten voor HR Beleid
Inzicht in beleidseffecten
Bepalen ontwikkelkansen
Opleiding en trainingsbehoefte

» Voordelen exit analytics

Binden & boeien van (talentvolle) medewerkers
Gericht sturen op organisatieverbetering
Versterken van organisatie imago
Inzicht in verloopkosten
Werkelijke vertrekredenen & motivatoren
Inzicht in trends & knelpunten
Reduceren van verloop & kosten
Actuele management informatie 24/7 beschikbaar
Inzicht in hoe medewerkers werkelijk over uw organisatie denken
Tijdige kennis over te nemen koerswijzigingen in het HR beleid
Koppeling naar andere kennisbronnen mogelijk (bijv. medewerkers onderzoek)
Overzichtelijke rapportage
Binnen één dag starten met een professioneel en betrouwbaar onderzoek


» Klik hier voor een voorbeeld van de resultaten

» Voorbeeld
Hieronder vindt u een fictief voorbeeld hoe data verkregen uit het exit analytics onderzoek gebruikt kan worden.

Na een jaar exit analytics gebruikt te hebben worden de belangrijkste uitkomsten onder de loep genomen. Het blijkt dat er in totaal tien verschillende redenen genoemd zijn voor het verlaten van de organisatie. Van deze vertrekredenen zijn er drie die 70% van het totale verloop verklaren. Nu deze informatie bekend is kan er berekend worden welk geldbedrag gemoeid is met elk van de drie vertrekredenen. Zie onderstaande tabel:

Kosten per vertrekreden

Kosten voor de oplossing

€ 80.000 voor onvoldoende doorgroeimogelijkheden

€ 30.000

€ 17.000   voor te weinig uitdaging in hun baan

€ 15. 000

€ 30.000 voor betere woon/werk verhouding bij andere werkgever

€ 20. 000


U beschikt over cijfers en feiten die u vertellen op welke vertrekredenen u het best kan inspelen en wat voor u het meest rendabel is. Gericht sturen op uitstroom is zo wel heel eenvoudig. Tevens is dit goed te communiceren naar het management voor het verkrijgen van draagvlak.


| Offerte aanvragen | Demo aanvragen | Bel mij terug |
 
 
 
 

Home

Uitstroom

Exit anlytics

ContactAls onafhankelijk HR/P&O onderzoek- en adviesbureau zijn wij een betrouwbare partner voor het anoniem afnemen van exit interviews.

interMaction is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en onderschrijft de Verklaring ESOMAR-ICC
en de Privacy Code.

Lid van :
MarktOnderzoekAssociatie

interMaction - exitinterivew
Maatdijk 7, 7696 BE HARDENBERG
Rhôneweg 44a, 1043 AH AMSTERDAM
05 23 - 23 31 85
@ info@intermaction.nl